Почетна   /   За нас

ЗА НАС

Screen Print

Значајно е да се спомене дека компанијата уште од самиот почеток го најде своето место на пазарот со квалитетни и препознатливи призводи. Во своето стопанисување, постигувајќи повеќе од задоволителни успеси во пошироката своја дејност, таа е позната како реномирана компанија со имиџ на семејна компанија, која остава впечаток на ефикасно работење со високи резултати. Ние сме застапници на производите на Германската фирма KIWO.

KIWO

KISSEL+WOLF е еден од светските водечки производители на хемиски производи за правење на ситата. Концептот на компанијата е да ја предвидува и да и излегува во пресрет на побарувачката на пазарот,не самона производите, туку и на комплетниот систем на растворувачи. Затоа KIWO денес е многу повеќе од производител и снабдувач на хемиски производи.