Почетна   /   Услуги   /   Сито печат

Сито печат


Сито печат е техника на печатење кај која печатењето се остварува така Што бојата се пренесува под притисок преку ситото - свилата која е затегната на дрвена или алуминиумска рамка.

Со сито печатење може да се печатат како вообичаени графички производи така и специјални производи како електрични и интегрални кола, отпорници, електронски плочи и др. Со сито печат може да се печати во повеЌе бои на различни облици како цилидрична,сверна форма. Затоа со сито печат опсегот на печатење е голем, така сто може да се печати на стакло,керамика,дрво,алуминиум,пластика,метал,текстил и др. Затоа сито печатењето наоЃа голема примена во разни индустрии, а највеЌе за печатење на готови производи. Посебно место зазема во текстилната индустрија во која се печатат различни материјали.