Почетна   /   Услуги   /   Офсет печатење

Офсет печатење


 Најчесто употребуваната технологија за печатење која се карактеризира со чист отисок и со одлична резолуција. Се користи за печатење на производи од хартија, како флаери, папки, каталози, брошури, фактури и др. Со овој тип на печатење се добива одличен квалитет, голема брзина на печатење. Кај овој тип на печатење бојата се пренесува од плочата преку ролерите до материјалот кој се печати.